Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Noordelijkezwemacademie

1. Alle leerlingen zijn welkom bij de Noordelijkezwemacademie!

De aangemelde leerling die voor diplomagarantie in aanmerking komt, moet voldoen aan de eisen die door de Noordelijkezwemacademy worden gesteld.

2.Opgave voor deelname aan de cursus gaat via het inschrijfformulier op onze web-site, via de mail of telefonisch.

3. Aan de hand van ‘voorzwemmen’ en een intakegesprek wordt in overleg met de ouders door de Noordelijkezwemacademie bekeken of de leerling geschikt is om de cursus te volgen. Indien de leerling niet geschikt is volgt er een advies van de Noordelijkezwemacademie voor andere mogelijkheden om snel te leren zwemmen bij de Noordelijkezwemacademie.

4. Diplomagarantie wordt gegeven op basis van bovengenoemde toelatingseisen.

Deze garantie wordt gegeven bij het volgen van de gehele cursus of de afgesproken dagdelen. Bij het missen van 1 of meer lessen, zonder dat hierover overleg is geweest met de Noordelijkezwemacademie vervalt deze garantie.

5.Bij opgave van de cursus wordt er inschrijfgeld berekend.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- en dient ondervermelding van het inschrijfnummer worden overgemaakt op de rekening van de Noordelijkezwemacademie: NL29 INGB 0007477907

De betaling van de totale cursus kosten dient voor de aanvang van de cursus in het bezit te zijn van de Noordelijkezwemacademie.

Betalen in termijn is mogelijk in overleg met de Noordelijkezwemacademie.

6. Indien de cursus voortijdig wordt beëindigd, zonder geldige reden en overleg met de Noordelijkezwemacademyie kan er geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

7.Als de leerling de gehele cursus heeft gevolgd met diploma-garantie, maar niet kan afzwemmen dan zal de Noordelijkezwemacademie in overleg een passende individuele oplossing zoeken.

8. De garantie vervalt indien de ouders van de leerling aandoeningen of ziektes van het kind die de resultaten beïnvloeden ( bijvoorbeeld astma of epilepsie), dit bij opgave niet hebben doorgeven aan de Noordelijkezwemacademie.